Разное

Психологічний портрет: 404 File not Found — Zhytomyr State University Library

Содержание

Приклад психологічного портрета особистості: опис, характеристика людини, зразок

Кожна людина володіє певним типом нервової системи, поведінковими особливостями, характером особистості та сукупністю індивідуальних якостей. Знаючи про це, можна написати психологічний портрет людини або скорегувати відхилення. Він допомагає знайти відображення внутрішнього світу особистості, знімає всі почуття і дії цього моменту. Кожна людина є індивідуальністю, володіє власним психічним світом, може самостійно регулювати і аналізувати свою поведінку.

Характеристика людини як особистості

Правильно складений психологічний портрет допоможе підлітку з обранням професії, роботодавцю з підбором персоналу, слідчому — з затриманням злочинця, а психолога — з виробленням правильної лінії терапії.

Приклади написання психологічного портрета особистості є в багатьох методичних посібниках. І підходів до його складання існує безліч. Проте всі фахівці в поняття особистість, включають темперамент, риси характеру, здібності, самооцінку, емоції, мотивації і соціальні установки. Всі ці особливості говорять про індивідуальність людини, визначають його значущі вчинки і умови внутрішнього благополуччя.

Темперамент і його типи

Спосіб життя людини і його поведінка в тих чи інших обставинах обумовлюється особливостями темпераменту. Це найбільш значущий фактор з усіх, на яких будується психологічний портрет.

Сучасна психологія під терміном «темперамент» має на увазі особливості нервової системи і психіки індивіда. У це поняття входить: темп, інтенсивність протікання таких процесів і їх глибокий зміст. Це своєрідний біологічний фундамент особистості, характеристики якого передаються у спадок і погано коригуються.

Сьогодні існує чотири основні типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік. Але в світі практично не існує людей, що мають чистий тип темпераменту. Зазвичай в особистості вони змішані, але переважає завжди один:

 1. Сангвінік — людина з міцним характером і загартованої нервовою системою. Але це не заважає йому залишатися активним і рухливими. У такої особистості збудження легко змінюється повним спокоєм. Він швидко пристосовуватися до мінливих навколишніх обставин.
 2. Холерик — легкий на підйом людина, але йому дуже складно довести справу до кінця. Це енергійна, емоційна персона, яка виставляє свої почуття напоказ як маленька дитина.
 3. Флегматик завжди спокійний і трохи загальмований. Однак, якщо ситуація виводить флегматика з себе, то ніяка сила вже не зупинить цей «ураган».
 4. Меланхолік — особливо чутлива людина і дуже нестабільний емоційно. Він легко впадає в депресію, навіть по самому незначному приводу.

Риси характеру

Неповторне, індивідуальне поєднання стійких психологічних рис особистості і сукупність індивідуальних особливостей людини називається характером. Він показує відношення людини до світу і виражається в поведінці і вчинках. Структура його розділяється на групи рис, що виражаються в відношення особистості до себе, трудової діяльності, суспільству і речей.

Характер знаходиться в тісному взаємозв’язку з темпераментом, що обумовлює особливості поведінки індивіда в різних ситуаціях. Однак темперамент є вродженою особливістю, а характер змінюється протягом усього життя.

Самохарактеристика є важливим моментом опису характеру людини. Прикладом цьому служать численні профілі в соціальних мережах. За автопортрету можна зрозуміти ставлення людини до більшості сфер життєдіяльності і оточуючим.

здібності

Здібностями називаються такі психічні якості, завдяки яким людина може легко отримати знання, вміння і навички. У психології здібності розглядаються як особливе властивість психологічного системи, яке виражається в рівні її продуктивності: точності, стійкості і швидкості

функціонування.

Ці параметри вимірюються шляхом вирішення завдань різного ступеня складності, знаходження способів виходу з конфліктних ситуацій, швидкості мислення, результативності та т. Д. Найбільш вдалий варіант застосування здібностей — це коли є схильність до певної сфери діяльності укупі з цікавістю до цього заняття.

Здатністю поділяють на спеціальні та загальні:

 • Загальні виражаються до зумовленості до великої сфері діяльності. Їх формують інтелектуальні сили і особливості особистості.
 • Спеціальні здібності виступають як соціально-психологічної основи розвитку тяги до певної сфери справи. Це може бути наука, музика, викладання, техніка і багато іншого.

самооцінка

Охарактеризувати людину, не знаючи його самооцінки, практично неможливо. Тому фахівці приділяють особливу увагу цим параметром індивіда. Багато соціологічні служби роблять на цьому особливий акцент, коли займаються написанням психологічного портрета особистості.

Наприклад: «Василь Петрович Років володіє високими здібностями в галузі фізики, але має занижену самооцінку. З цієї причини він не зможе в даний час взятися за управління колективом лабораторії ».

При цьому опис особистісних якостей людини безпосередньо залежить від обставин і сфери діяльності, яка їх запитує. Часто психологічний портрет носить строго конфіденційний характер.

емоційність

Психічне життя людини базується на волі, емоціях і розумі. Воля і розум ще можуть підкорятися персони, а ось емоції виникають незалежно від бажання. Вони є відображенням особистої значущості, оцінки ситуації, переживань, почуттів і натхнення. В цьому проявляється суб’єктивність і мимовільність почуттів. Уміння керувати емоціями необхідно в першу чергу для збереження здоров’я і честолюбства. Під цим поняттям мається на увазі вміння їх приховувати, т. Е. Робити вигляд, зберігати обличчя і особливий статус.

мотивація

Мотивація як процес формування мотиву і самі мотиви у різних людей мають ряд стабільних особливостей. У кого-то спостерігаються розгорнуті мотиваційні процеси, у деяких вони приховані або поверхневі. У одних суб’єктів мотив може бути дуже сильним, що доходить до азарту, у інших — слабким і нестійким.

Відомо, що потреби людей виражаються в різного ступеня і по-різному. Біологічні потреби відштовхуються від статури, конституції, здоров’я і темпераменту. Для кого-то досить забезпечення задоволення фізіологічних потреб і безпеки. А для інших важливіше духовні цінності, високі соціальні потреби, необхідність в самовираженні і реалізації творчих здібностей.

соціальні установки

Зразком найбільш очевидною з функцій спілкування є передача інформації. Це найчастіше обмін відомостями, змістом і сенсом. Таку сторону спілкування називають смисловий або семантичної. Передача інформації впливає на поведінку людини, його дії, організованість, внутрішній стан і вчинки.

Спілкування — це дуже делікатний і тонкий процес взаємодії між людьми. Тільки за допомогою спілкування можуть якісно і багатогранно розкритися індивідуальні особливості кожного учасника. Ця характеристика вкрай важлива для такої інтерпретації, як складання психологічного портрета особистості.

Зразок написання псіхопортрета

Готовий психологічний портрет особистості можна спостерігати на прикладі учня психологічного факультету, Інституту Міжнародних відносин — Сергія Ю.

, 21 роки.

Щоб описати псіхопортрет, використовувалися індивідуальні дані, бесіда з друзями, випробуваним і тестування 16-факторним особистісним опитувальником Кеттела.

Сергій Ю. відрізняється стандартним статурою, високим зростанням і яскравою зовнішністю. Він любить фізичні навантаження, спортивні тренування і велоспорт. Має відмінну координацію рухів, точність і силу. Займається в секції стрільби з лука, багато читає і аналізує.

Міміка Сергія жива, емоційна і рухома. Посмішка відкрита і доброзичлива. Молода людина активно жестикулює в розмові і швидко переключається з однієї теми на іншу. При цьому голос у нього досить гучний і трохи хрипкий.

Дитинство хлопчик провів в оточенні літніх родичів. Так як вони з мамою проживали з двома бабусями і дідусем. Братів і сестер у молодої людини немає. Мама активно займалася вихованням сина, а дідусь передавав досвід різьблення по дереву. Тому Сергій закінчив спортивну школу, вміє грати на гітарі і відмінно ріже по дереву. Однак має схильність спілкуватися з людьми і активно їм допомагає, тому вибрав професію психолога.

Сергій Ю. не любить усамітнення, він добре відчуває себе у великих компаніях і швидко знаходить контакт з незнайомими людьми. Друзів у нього багато, завдяки відкритості та уважності молодого чоловіка люди притягуються до нього.

Дані, отримані в результаті тестування за методикою Кеттела, говорять про те, що Сергій Ю. відрізняється вираженою соціальною проникливістю, зауважує прихований сенс життєвих ситуацій і уважний до міжособистісних відносин. Він добре розуміє людей, мотиви їх поведінки і переживання. У конфліктних ситуаціях прагне знайти компромісні рішення і вирішити ситуацію без насильства.

Разом з тим випробуваний насторожений, внутрішньо напружений і часом відчуває тривогу. Він має власну точку зору і прагне затвердити її серед оточуючих. Воліє самостійно приймати рішення.

Сергій легко справляється з абстрактними завданнями, швидко встановлює причинно-наслідкові зв’язки між явищами.

Має багату фантазію і розвиненим образним мисленням.

Характер Сергія близький до холерикові. Він енергійний і емоційний. Швидше оптиміст, так як легко переживає неприємності. Холерики зазвичай прямолінійні і всі говорять в очі. Вміє зберігати таємниці і виконувати складні завдання. Постійно перебуває в русі.

Друзі характеризують Сергія як чесного і відкритого людини, який завжди прийде на допомогу. Він активний і трохи авантюрист. Багато дівчат відчувають до нього симпатію, але він тримає з ними дистанцію.

Самооцінка молодої людини адекватна. Знає свої сильні і слабкі сторони, а також впевнений в собі. Самостійна особистість, зі своїм стрижнем, поглядами і бажаннями. Прагне до нового, активно розширює кругозір і коло свого спілкування.

Побудова психологічного портрету. Реферат – Освіта.UA

У рефераті розглянуто поняття та побудову «психологічного портрету» невідомої особи за ознаками усного мовлення

У криміналістиці і оперативно-розшуковій діяльності під психологічним портретом традиційно розуміється система відомостей про психологічні та інші (соціальні, демографічні, правові) ознаки особи, важливі з погляду її виявлення та ідентифікації [1,77].

Чинне кримінально-процесуальне законодавство, існуючі нормативні документи безпосередньо не регламентують діяльність по складанню психологічних портретів і їх використання в правоохоронній діяльності. Проте юридична практика все більше і частіше стала користуватися цією дією у важких випадках розкриття і розслідування злочинів.

Психологічний портрет і його використання не є доказами у справі, але можуть успішно застосовуватися при пошуку доказів, а також здійсненні оперативних і слідчих дій по викриванню винних. В умовах відсутності достатньої інформації з його допомогою можна уточнити, звузити коло підозрюваних, висунути і здійснити перевірку версій, які виникають тільки при його використанні [5, с. 342].

У кожному конкретному випадку психологічний портрет є результатом комплексного міждисциплінарного аналізу відображеної в матеріалах справи кримінальної події.

Спрямованість аналізу даних, які отримані у ході огляду місця події, які містяться у свідченнях свідків, різних експертних висновках, одна — отримати відомості про особу злочинця, інформацію, що дозволяє створити імовірнісний портрет злочинця з характерними рисами його психічного та зовнішнього конституційного вигляду, професійною орієнтацією, стилем життя, захопленнями тощо.

Зараз в літературі найчастіше розглядається питання складання психологічного портрета за слідами на місці злочину, але, як було зазначено вище, інформацію про особу можна отримати і з інших джерел, одним з яких є її

усне мовлення.

Індивідуальність мови мовця обумовлюється як анатомічно-фізіологічною будовою мовотворних органів, так свідомою і підсвідомою діяльністю вищої нервової системи, яка відображає інтелектуальний та навиковий рівень мовного розвитку диктора [4].

Тому за акустичними, стилістичними, лексичними ознаками, граматичною будовою і іншими особливостями усної мови в процесі її сприйняття навіть безпосередньо не спостережуваного мовця можна розпізнати його національну, статеву, професійну приналежність і ряд інших ознак, важливих для діагностичних, а також ідентифікаційних цілей.

     

Корисними з цієї точки зору можуть бути визначені науковцями закономірні зв’язки властивостей особи з особливостями голосу, форми, будови і змісту усного мовлення [3, 314].

Переходячи до ознак усної мови, які можуть бути використані для виявлення окремих категоріальних ознак особи для складання психологічного портрета, відзначимо, що така ситуація, раніше мало-типова для криміналістичної практики, останніми роками стала набагато актуальнішою у зв’язку з більшою поширеністю технічних засобів — від телефону до магнітофона.

За усним мовленням можна зробити висновки щодо ряду якостей людини. На думку спеціалістів виділяються наступні правила:

 • за змістом висловів судити про погляди особи, її переконання, цілі, плани, мотиви, потреби, ціннісні орієнтації, інтереси і др.;
 • по словарному запасу, побудові мови, викладу думок, відповідям на питання судити про її освіту, культуру, професійну приналежність, розумовий розвиток, винахідливість, особливості правової психології і т. п.;
 • по вимові оцінювати її національну і регіональну приналежність, можливе місце народження і тривалого проживання, освіту;
 • по темпу мови, інтонації, жестикуляції і експресивності мови оцінювати її тип темпераменту, емоційну врівноваженість, уміння володіти собою, силу волі, зарозумілість, культурність, систему ціннісних пріоритетів. Так, людина з холеричним темпераментом швидка, темп мови у нього стійко високий, міміка виразна, характерна в поведінці поривчаста, нетерплячість, нестриманість. [5, 314]

Інформація про властивості мовця, яка міститься в ознаках його усного мовлення, дозволяє зробити висновки про фізичний, психологічний та соціальний вигляд особи.

Висновок про статеву приналежність можна зробити на підставі, наприклад, аналізу діапазону голосу за висотою основного тону і за тембром.

Вікові особливості людини пов’язані не тільки з висотою і інтенсивністю голосу, але і його об’ємом і тембром. Для визначення віку важливе значення може мати і аналіз пауз в мові. Про молодий вік людини може свідчити зайва категоричність думок і висновків з найрізноманітніших питань. Літні ж люди частіше проявляють обережність в думках і мають схильність давати поради або повчати інших.

Висновки про освіту і ступінь культури людини робляться на основі існуючих варіантів вимови, використання певного словарного запасу, повноти і деталізації вираження думок, мовних прийомів, наявності в усному мовленні характерних лексичних ознак.

Як правило, особи, що володіють багатим словарним запасом, виражають свої думки переконливими і найбільш точними стосовно конкретної ситуації словами, а особи, лексика яких бідна, використовують обмежений набір і часте повторення одних і тих же слів, до того ж їх думки недостатньо послідовні і примітивні, а мова невиразна. Важливо і те, що особа в своїй промові проявляє особливості того діалекту, який характерний для місцевості, де вона народилась або довгий час проживала.

При визначенні соціальної приналежності (професії і т. д.) основного значення набувають лексичні ознаки, особливості фразеологізмів і зміст усного мовлення, які характеризують ту або іншу соціальну групу людей. Словарний запас людини, якою б сферою діяльності вона не займалася, постійно збільшується, видозмінюється. Проте, досить тривалий час вона використовує характерні слова і вирази, своєрідну термінологію, які обумовлюють лексичний склад, особливості фразеологізмів мови людей однієї професії або одного роду занять [2, с. 336].

Результатом побудови «психологічного» портрета є імовірнісний опис криміналістичне значущих характеристик невідомої особи, що скоїла злочин. В європейських країнах та США напрацьовано відповідну методологічну та технічну базу, існує значний досвід практичного використання методики складання «психологічного» портрету невідомого злочинця. Зокрема, вказана методика активно використовується спецслужбами в боротьбі з тероризмом.

В Україні зазначена методика повинна застосовуватись при розслідуванні злочинів у сфері комп’ютерних технологій, розшуку авторів анонімних неправдивих повідомлень про злочини, статевих злочинів та інших, в яких необхідно встановити особу злочинця за відсутності свідків та інших прямих доказів.

З метою розробки методики складання «психологічного» портрету вважається за доцільне використати досвід зарубіжних країн, які мають великий практичний досвід та суттєві напрацювання в питаннях побудови психологічного портрету невідомого злочинця.

Література

 1. Боков С. Н. О психолого-криминалистическом портрете преступника  \\ Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 4 \ Под ред. О. Я. Баева. — Воронеж: Изд-во Воронеж. Гос. ун-та, 2003. — 328с., с. 75-92
 2. Криминалистика: Учебник / Издано в рамках программы «Обновление гуманитарного образования России» фонда Д. Сороса. — М., 1999. — 821 с.
 3. Образцов В. А., Богомолова С. Н. Криминалистическая психология. —  М.: Изд-во «Юнити — Дана», 2002. — 448 с.
 4. Попов Ю. П. Криминалистическая экспертиза материалов и средств видеозвукозаписи. Киевский НИИ судебных экспертиз. http://expert. net. ua/kniise/articles/popov0202. htm
 5. Столяренко А. М. Прикладная юридическая психология. — М.: Изд-во «Юнити — Дана», 2001. — 639с/.


27.01.2012

Зразок психологічний портрет особистості — vanyusha52.ru

Скачать зразок психологічний портрет особистості PDF

Сегодня мы рассмотрим тему: «Образец составления психологического портрета личности» с полным писанием проблематики.

Мы собрали самые интересные сведения по теме и постарались их систематизировать и привести в удобный для чтения вид. Содержание. 1 Содержание психологического портрета человека. 2 раздел 3. психология основных элементов профессиональной деятельности сотрудника ОВД. 3 Образец написания психологического портрета личности. 4 Общероссийская общественная организация ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ – Успех и достаток для всех! 5 Схема составления психологического портрета.

6 Поведенч. Щоб скласти психологічний портрет конкретної особистості на основі спостереження, юристу-практику корисно дотримуватися наступних правил при сприйнятті, вивченні і оцінці незнайомої людини: вибірковість і цілеспрямованість; — комплексність.

Дане правило попереджує про недопустимість категоричних психологічних оцінок на основі одиничної фіксації яких-небудь ознак. Необхідно збирати інформацію за широким колом ознак, перевіряти її, використовувати всю сукупність можливих в даній ситуації методів вивчення особистості; — психодіагностика змісту висловлювань.

Известно, что, когда студент учится на психолога или психиатра, одним из обязательных заданий практики является составление психологического портрета личности. Это довольно сложная работа. Она интересна тем, что позволяет взглянуть на человека не однобоко, а с разных сторон и получить многогранную картину внутреннего мира конкретного индивида.

Научиться этому искусству может любой, кто интересуется психологическими и социальными науками. Психологический портрет – это отражение личности человека. Содержание. Что из себя представляет.

Для чего он нужен. Ключевые моменты Темперамент. Характер. Сп. Для начала определим, что такое психологический портрет человека. Психологический портрет личности – это описание внутреннего мира индивида. Рассматривается тип личности, темперамент, характер, интересы, способности и многое другое. Описание психологических особенностей человека – это сложный процесс, который предполагает несколько этапов. Каждый из них имеет свои нюансы и значение, ни один из них нельзя пропускать.

Давайте разберемся, как и для чего можно составить психологический (социально-психологический) портрет личности. Для чего нужен психологический портрет личности. Анализ личности по. Психологический портрет личности образец написания. Составление психологического портрета это один из самых сложных и важных вариантов. Все люди умеют адаптироваться, приспосабливаться к определенным ситуации, но все делают это по разному.

Одни ориентируются в конкретный момент и легко приспосабливаются к данной обстановке, такие люди как правило лучше работают при принятии решения. Другие – ориентируются на прошлое, способны действовать в рамках жесткой структуры с четкими рамками разрешения и запрета, правами и обязанностями – они способны работать при реализации в рамках определенных структ.

Приветствую, дорогие читатели! Поведение человека, его мимика, манеры и жесты могут рассказать о нём гораздо больше, чем он сам. Даже если вашему собеседнику совершенно нечего скрывать, умение видеть подобные сигналы поможет лучше понимать его.

Профессиональный психолог, используя эти едва заметные сигналы, может составить подробный психологический портрет личности, но кое-что доступно и обычным людям. Сегодня мы разберемся, что такое психологический портрет и как составить его для знакомого или для себя. Начнем. Что такое психологический портрет? Психологический портрет – это подробное описан.

Психодіагностика як метод психологічного дослідження перевіряючий гіпотези про залежності між різними психологічними характеристиками. Виявлення типу характеру за тестовими методиками опитування. Что представляет собой психологический портрет, когда и для каких целей он используется. На основании каких критериев составляется.

Как самостоятельно составить для конкретного человека. Описание правил с примером.  Словесная характеристика, включающая личностные человеческие качества, поведенческие манеры в определенных ситуациях — это его психологический портрет. Он находит применение в различных сферах. В частности, используется при выборе профессии, приеме на работу.

Психологический портрет личности часто составляется в целях выявления партнерской совместимости, определения соответствия партнеров друг другу.

djvu, fb2, PDF, PDF

Похожее:

 • Звіт на розвиток виноградарства
 • Звіт про весняні канікули
 • Розклад функцій в ряди тейлора
 • Довідки про доходи форма 192 бланк зразок
 • Телефонний довідник м.славутича
 • Зміст трудового договору зразок
 • Психологический портрет Дональда Трампа — газета «ПЕРСОНА»

  Анализируя мимику и поведение американского президента, профайлер-полиграфолог Международной Академии исследования лжи Михаил Потемкин пришел к выводу, что Дональд Трамп по своим психологическим характеристикам относится к представителям истероидного психотипа.

  — К какому психологическому типу относится Персона? Ключевые особенности данного психотипа.

  — По своим психологическим характеристикам Дональд Трамп относится к представителям истероидного психотипа. Ключевыми особенностями таких людей является стремление во что бы то ни стало быть в центре внимания, находится в комфортных условиях и повышенный эгоцентризм.

  — Какие качества и психологические особенности помогают Персоне добиваться успеха в жизни?

  — Дональд Трамп обладает развитым навыком самопрезентации, что помогает ему производить хорошее впечатление на окружающих. Он знает, что сказать и как себя вести, чтобы понравится другому человеку. Так как такие люди привыкают с детства привлекать к себе внимание, они умеют очень хорошо держаться перед публикой, чувствуют ее эмоциональное состояние, умеют ее увлекать и управлять.

  — Как это сказывается на мышлении и поведении субъекта? Как повлиять на нее?

  — Благодаря повышенному самомнению и эгоцентризму, истероиды мыслят и ведут себя, удовлетворяя в первую очередь свои собственные потребности и желания. Чтобы повлиять на такого человека, необходимо показать человеку его собственную выгоду, даже если ему это и не выгодно. Главное, чтобы истероид так считал!

  — Как понять, что говорит правду или лукавит?

  — Чтобы понять, правду говорит истероид или нет, для начала нужно понять, может ли истероид сам верить в то, что он говорит. Дело в том, что таким людям свойственен такой механизм психологической защиты, как вытеснение (или отрицание). Неприятные и стрессовые стимулы и мысли вытесняются мозгом. Именно поэтому такие люди склонные к самообману. Они могут искренне верить в то, что держат ситуацию под контролем, когда на самом деле это не так.

  Во время умышленного обмана истероиды склонны уходить от прямых ответов и прибегать к такой стратегии, как забалтывание и перескакивание на другие темы.

  — Как понять, что Персона не довольна, раздражена или, наоборот, увлечена темой?

  — Истероидам свойственна театральность. В связи с этим, эмоции Дональда Трампа часто бывают наиграны, преувеличены или фальсифицированы. Однако стрессовые ситуации могут вывести Персону из себя, в следствие чего истинные эмоции начнут проявляться наружу.

  — Как вызвать у Персоны доверие и расположить к себе?

  — Чтобы расположить к себе истероида, нужно им увлечься. Так как истероиды любят находиться в центре внимания, необходимо давать им это внимание. Если вы искренне восхищаетесь человеком и демонстрируете это ему, вы располагаете к себе истероида. Также важным условием расположения Персоны к себе является предоставление комфортных условий пребывания. Это касается не только места общения, но и манеры одеваться и общаться.

  — Что может вывести Персону из себя? В каких ситуациях люди данного психотипа испытывают стресс?

  — В первую очередь дезадаптировать Персону может отсутствие внимания и уважения. С его мнением должны считаться. А если этого не происходит, истероида это очень сильно дезадаптирует. Однако из-за слабой нервной системы огромное количество неразрешенных и трудных задач также является одним из факторов, негативно влияющих на эмоциональное равновесие Персоны.

  Если оскорбить такого человека публично, скорее всего, он устроит скандал, нежели попытается свести этот конфликт на нет, потому что будет задето самое дорогое, что есть у истероида – он сам.

  — Характерные приемы самомотивации?

  — Для самомотивации эти люди используют такой инструмент, как подбадривание самого себя. Там, где Персона видит свою личную выгоду, ему не нужно себя мотивировать. Если вдруг возникают трудности, то истероид склонен к преувеличению своей собственной заслуги в тех или иных делах. Данный прием усиливает восхищение собой, что придает дополнительные ресурсы.

  — Уникальное психологическое преимущество?

  — Уникальным психологическим преимуществом Персоны является его публичный опыт. Выше упоминалось о том, что истероиды хорошо и тонко чувствуют эмоциональное состояние других людей. Презентовать себя, манипулировать другими людьми, увлечь окружающих идеей и зажечь в них огонь – задачи, в которых истероидам нет равных.

  Психологический портрет молодого специалиста как субъекта инновационной деятельности Текст научной статьи по специальности «Психологические науки»

  тенденция развития интегральной индивидуальности студентов в процессе обучения в вузе по отдельным мерилам такова: с возрастом у всех этнических групп увеличивается общее и уменьшается уникальное, причем общее растет быстрее (на 58,2%), а уникальное

  — медленнее (на 21,3%). Независимо от возраста межэтническая общность превалирует на низших уровнях интегральной индивидуальности, межэтническая уникальность — на высших уровнях интегральной индивидуальности. Изменения, происходящие в структурах интегральной индивидуальности этнофоров в образовательном пространстве, зависят в большей степени от личностных и социально-психологических факторов. Это подтверждается тем, что данные лонгитюда зафиксировали изменения в корреляционных связях на личностном и социально-психологическом уровнях интегральной индивидуальности студентов 1-5 курсов.

  ЛИТЕРАТУРА

  1. Мельников, В.М. Введение в экспериментальную психологию личности / В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский. — М. : Просвещение, 1985. — 319 с.

  2. Мерлин, В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. — М. : Педагогика, 1986. — 256 с.

  3. Павличенко, Ю.В. Возрастная структура интегральной индивидуальности у студентов различных этнических групп в межнациональном вузе : автореф. дис. … канд. психол. наук / Ю.В. Павличенко — Ростов н/Д, 1995. — 20 с.

  4. Рубинштейн, С. Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. — СПб. : Питер, 2012. —

  224 с.

  5. Шихирев, П.Н. Проблемы исследования межгрупповых отношений / П.Н. Ши-хирев // Психологический журнал. — 1992. — № 1. — С. 15-23.

  REFERENCES

  1. Melnikov, V.M. and Yampolsky, L.T. (1985), Introduction in experimental psychology of the personality, publishing house “Prosveschenie”, Moscow.

  2. Merlin, V.S. (1986), Essay integral research of individuality, publishing house “Pedagogika”, Moscow.

  3. Paulichenko J.V. (1995), Age structure of integral individuality of students of different ethnic groups in international University, dissertation, Rostov-on-Don.

  4. Rubinstein, S.L. (2012), Person and the world, publishing house “Piter”, St. Petersburg.

  5. Shihirev, P.N. (1992), “Problems of the study of intergroup relations”, Psychological journal, No. 1, pp. 15-23.

  Контактная информация: [email protected]

  Статья поступила в редакцию 23.09.2013.

  УДК 159.922

  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА КАК СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Антон Алексеевич Скитович, аспирант,

  Елена Германовна Суркова, кандидат психологических наук, доцент, Московский гуманитарный университет (МосГУ)

  Аннотация

  В статье представлены результаты исследования личностных особенностей молодых мужчин и женщин, активно занимающихся инновационным творчеством. Исследование проведено на выборке из 131 человека. Выявлено, что молодые инноваторы, в отличие от их ровесников, не за-

  нимающихся такой деятельностью, в большей степени представляют себе жизнь как процесс творчества, отводя себе в этом процессе активную и ответственную роль. Они люди открыты новым впечатлениям и общению с новыми людьми, склонны к переживанию когнитивных эмоций, любознательны, артистичны и обладают более пластичным мышлением.

  Ключевые слова: личностные особенности, инновационная деятельность, креативность, инноватор.

  DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.09.103.p150-158

  PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE YOUNG PROFESSIONAL AS THE SUBJECT OF INNOVATIVE ACTIVITY

  Anton Alekseevich Skitovich, the post-graduate student,

  Elena Germanovna Surkova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Moscow humanitarian University

  Annotation

  The results of the study of personality characteristics of young men and women who are actively engaged in innovative creativity have been presented in the article. The study has been conducted on the sample of 131 people. It has been revealed that the young innovators, as opposed to their peers who are not engaged in such activities, imagine life as a creative process to a greater degree, giving themselves an active and responsible role in this process. These people are open to the new impressions and meeting new people and tend to experience cognitive emotions; they are curious, artistic with more plastic thinking.

  Keywords: personal characteristics, innovative activity, creativity, innovator.

  ВВЕДЕНИЕ

  В современных исследованиях по психологии и педагогике инноваторской личностью предлагается называть людей, не только обладающих профессионализмом и эрудицией, но, прежде всего, способностями к преобразованию своих возможностей в действительность, способных быть больше тех ролей и функций, в которых они заменяемы, быть субъектом инновационной деятельности.

  Понятие новаторской личности возникло благодаря экономисту Э. Хагену, еще в середине двадцатого века предположившему, что главной движущей силой экономики является личность особого типа, которую он назвал в противовес традиционной для того времени, авторитарной — новаторской [3]. Он же предложил рассматривать как важнейшие характеристики инновационной личности следующие: отношение к действительности; понимание роли индивида в мире; стиль лидерства; степень склонности к созиданию и новациям [9].

  Несмотря на то, что это соображение было впервые высказано почти полвека назад и в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений то, что развитие не только экономики, но и в целом всего общества, зависит от наличия в нем инноваторов и условий для реализации ими своего потенциала, исследований по психологии инновационной деятельности не так много и они носят весьма противоречивый характер.

  Дискуссионными остаются вопросы о том, что представляет собой инновационное поведение и инновационный потенциал, мало изучены условия, способствующие развитию и самореализации инноваторской личности. Одним из основных пунктов научного интереса являются характеристики субъекта инновационной деятельности, которые напрямую связаны с его способностью продуцировать, воспринимать, оценивать и осуществлять внедрение новых идей и технологий.

  Известно, что успешность инновационных процессов в значительной степени детерминирована теми психологическими особенностями субъекта инновационной деятельности, которые связаны с его компетентностью во взаимодействии с новыми идеями и технологиями. Эта компетентность имеет две основные стороны. Одна из них связана со способностью продуцировать новые идеи (креативностью), а вторая — со способно-

  стью их принимать, дорабатывать, распространять и внедрять (инновационностью) [10].

  Креативность, прежде всего, связывают с генерированием новых, потенциально полезных идей, которые становятся инновациями только тогда, когда они уже применены на практике. Таким образом, инновация — это конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции или технологии, практически применимой и способной удовлетворить определенные потребности. В научной психологической литературе широко представлены исследования креативности и творческого мышления, при этом исследований психологических закономерностей процессов рождения, функционирования, трансформации и внедрения новых идей и решений — инноваций, — значительно меньше [10].

  Несомненно, что инновационное поведение не является адаптивным поведением, оно имеет внутри себя источник другой активности, нежели «напряженная потребность», его источником, словами В.Е. Клочко и Э.В. Галажинского, выступает, скорее, «напряженная возможность». По их же мнению, в феноменах инновационного поведения проявляет себя особая, только человеку присущая форма перехода возможности в действительность, заявляет о себе процесс саморазвития человека [3].

  Существуют немногочисленные исследования, авторы которых исследуют личностный ресурс, который при соответствующих условиях может проявить себя в качестве базального основания для инициации инновационного поведения — инновационном потенциале, который включает в себя:

  1. Личностные качества, такие как толерантность к неопределенности, способность к оправданному риску, ответственность, потребность в самореализации, мотивация достижения, рефлексивность, креативность (качества интеллекта, интеллектуальная инициатива).

  2. Компетенции, прежде всего, проектная компетенция, коммуникативная компетенция, информационная компетенция.

  3. Витальность, включающая в себя особенности ценностно-смысловой сферы (жизнестойкость, суверенность, работоспособность, мобилизационный потенциал, способность к саморегуляции, ориентацию на определенное качество жизни).

  ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

  Мотивационная готовность предполагает инициирование инновационной деятельности, когда в среде открываются соответствующие возможности. Однако исследований на эту тему мало и их результаты пока носят противоречивый характер [3].

  В этой связи целью нашей работы было исследование личностных особенностей молодых специалистов, успешно реализующих свой личностный потенциал в инновационной деятельности.

  Объектом исследования являются лица раннего зрелого возраста, активно занимающиеся инновационной деятельностью — молодые инноваторы.

  Предмет исследования: особенности личности молодых инноваторов.

  Выборкой послужили 53 молодых работника ОАО «РЖД» в возрасте от 20 до 30 лет, активно участвующих в инновационной деятельности, победителей конкурса молодежных инновационных проектов Московской железной дороги «Золотой резерв». Данный проект нацелен на предоставление возможности молодым инноваторам железной дороги раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал в «проектном менеджменте», добиться успеха в инновационной деятельности.

  Группа молодых инноваторов была выделена из общего числа молодых работников Московской железной дороги (МЖД), составляющего порядка 17000 человек, в результате многоступенчатого отбора наиболее креативных, перспективных и целеустремленных сотрудников, осуществлявшегося через систему собеседований, тестирований и экспертных оценок. Финальная часть отбора, в которую попало только 190 человек,

  представляла собой конкурс наиболее креативных, «смелых» и перспективных инновационных проектов, направленных на повышение эффективности деятельности МЖД и оценку умения участников работать в команде.

  Группу контроля составили юноши и девушки, работники этой же организации, выразившие желание принять участие в конкурсе, но не прошедшие отбор и не попавшие в финал конкурса (85 человек). Общий объем выборки составил 131 человек (101 юноша и 30 девушек).

  Для достижения поставленной цели нами проведено следующее психологическое исследование, которое включало в себя четыре группы методик:

  1. В качестве методики, оценивающей типологические особенности молодых инноваторов, использовался тест Пятифакторный личностный опросник Р. МакКрае и П. Коста («Большая пятерка») в адаптации А.Б.Хромова [13].

  2. Для исследования креативности и уровня самоактуализации личности использовались: тест Н.Ф. Вишняковой «Креативность» [7]; методика диагностики самоактуализации личности (САМОАЛ) А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина [12].

  3. Для оценки способов преодоления трудных жизненных ситуаций использовались: опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля» в адаптации Л.И. Вассермана и Е.А. Трифоновой [1]; тест «Жизнестойкость» А.Д. Леонтьева [6]; ко-пинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М. С. Замышляевой [5].

  4. Для исследования особенностей самоотношения и отношения к окружающей

  действительности молодых инноваторов, включая оценку их представлений о жизненных перспективах, использовались: методика исследования самоотношения (МИС)

  С.Р. Пантилеева [8]; проективная методика «Метафорический автопортрет личности» [4]; методика «Психологический возраст личности» Е.И. Головахи и А. А. Кроника [2].

  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

  Далее представлены результаты, позволяющие судить о личностных особенностях молодых специалистов железной дороги, достигающих высоких результатов в инновационной деятельности. Для краткости в таблицах отражены только те личностные особенности, по которым результаты сравниваемых групп достоверно различаются. Достоверность различий оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни. Обработка данных осуществлялась с использованием программного пакета для статистического анализа БТЛТТБТГСЛ 7.0.

  Таблица 1

  Особенности личности молодых инноваторов_________________________

  Показатель Группа молодых инноваторов Контрольная группа Р

  М М ББ

  Эмоциональность (тест «Креативность») 6,8 1,5 6,0 1,6 0,010

  Экстраверсия — интроверсия 60,6 6,1 53,1 4,1 0,001

  Привязанность — обособленность 56,1 7,5 46,4 7,1 0,001

  Самоконтроль — импульсивность 60,7 5,6 49,5 6,7 0,001

  Эмоциональная устойчивость — неустойчивость 47,4 9,1 40,2 5,7 0,245

  Экспрессивность — практичность 56,3 6,4 44,0 8,0 0,001

  Примечания. М — среднее; ББ — стандартное отклонение; р — двусторонний уровень значимости.

  Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно сделать вывод об отсутствии между двумя группами респондентов ожидаемых достоверных различий по таким показателям как, например, уровень креативности, воображения, интуиции и т.д. Очевидно, что основные различия между работниками заключаются не в особенностях их познавательной сферы, уровне креативности или способности преодолевать жизненные трудно-

  сти, а носят более общий характер.

  Показательно более низкое значение механизма психологической защиты «подавление» у инноваторов. Данный факт указывает на склонность к более конструктивному решению проблемных задач респондентами этой группы. Кроме того, согласно данным, полученным нами и рядом других авторов, более низкие значения по данному показателю положительно коррелируют с креативностью и способностью к адекватной оценке собственных жизненных перспектив [11].

  Более высокие показатели по фактору «эмоциональность» теста креативности являются вполне предсказуемыми, так как речь идет о большей склонности к когнитивным эмоциям, таким как интерес, любопытство и т.д.

  Для того, чтобы уточнить личностные особенности молодых инноваторов, мы осуществили анализ результатов по субфакторам теста «Большой пятерки». В результате получили следующее:

  По фактору «экстраверсия — интроверсия» существуют достоверные различия в результатах молодых инноваторов и группе контроля. Молодые инноваторы обнаружили более высокий уровень экстраверсии. При этом, если проанализировать данные результаты с учетом значения субфакторов, можно отметить, что значимые различия между испытуемыми двух групп обнаружены только по субфактору «поиск новых впечатлений -избегание новых впечатлений» (р<0,01). По субфакторам «активность — пассивность», «доминирование — подчиненность», «общительность — замкнутость», «проявление — избегание чувства вины» различий не обнаружилось.

  По фактору «привязанность — обособленность» также были выявлены различия между представителями двух групп, инноваторы обнаружили более высокий уровень привязанности, но при анализе субфакторов выявлено, что данные результаты сложились благодаря более высоким показателям по субфакторам: «сотрудничество» (р<0,05), «понимание» (р<0,05), «доверчивость» (р<0,01). При этом по субфакторам: «теплота — равнодушие», «уважение других — самоуважение» достоверных различий не выявлено.

  Интересные результаты получены и при детальном рассмотрении результатов по фактору «самоконтроль — импульсивность». При более высоком уровне самоконтроля у молодых инноваторов они не обнаружили более высоких показателей по таким его субфакторам как «аккуратность» и «самоконтроль поведения», при более высоком уровне настойчивости (р <0,01), ответственности (р<0,01) и предусмотрительности (р<0,05).

  По фактору «экспрессивность — практичность» наиболее высокие результаты выявлены у инноваторов, при этом анализ результатов по субфакторам позволяет связать это с большей любознательностью (р<0,01), любопытством (р<0,05), артистичностью (р<0,05) и пластичностью мышления (р<0,05) у молодых инноваторов по сравнению с представителями контрольной группы. По субфактору «сенситивность — нечувствительность» достоверных различий не выявлено.

  Интересно, что при большей эмоциональности по тесту «Креативность», не выявлено различий между группами как по фактору «эмоциональная устойчивость — эмоциональная неустойчивость», так и по субфакторам.

  Особенный интерес вызвали результаты исследования с помощью проективной методики «Метафорический автопортрет личности», процедура проведения которого состояла из последовательно задаваемых вопросов открытого типа: «Что для Вас мир?», «Что для Вас жизнь (в этом мире)?», «Кто есть Вы в этой жизни?». В результате анализа полученного материала косвенным образом исследовались особенности представлений личности о мире в целом, о себе и о собственном месте в окружающей действительности.

  В ходе проведения анализа результатов по данной методике было выявлено, что существуют различия в представлениях о мире и о себе в этом мире у молодых работников, представляющих обе исследуемые группы. Стоит отметить, что специалисты, реализующие свой потенциал в работе и достигающие успеха в инновационной деятельности,

  давали более оригинальные ответы на вопросы, легче включались в процедуру тестирования. Данный факт является показательным, так как работа с проективной методикой предполагает погружение испытуемого в ситуацию неопределенности, отсутствия четкой инструкции. С такой неопределенностью, как следует из нашего исследования, значительно легче справлялись испытуемые первой группы.

  В целом восприятие себя в мире у респондентов, эффективно реализующих себя в инновационной деятельности, отличается большей активностью, субъектностью и разнообразием. Примерами ответов на третий вопрос в этой группе можно назвать следующие: «опора», «творец», «хозяин». Таких ответов было более 40% в группе. Во второй группе респондентов типичными ответами были: «частичка», «винтик», «часть», «червяк», либо ответы формального характера, ответов творческого и активного характера насчитывалось около 20%.

  Исследуя представления о мире испытуемых первой и второй групп, можно констатировать, что испытуемые первой группы более позитивно оценивают мир, представляя жизнь как активное взаимодействие себя с окружающим миром, во второй группе больше банальных ответов, транслирующих представление о себе как об объекте, части целого («винтик», «часть»). Эти результаты представляют особенный интерес в связи с тем, что по результатам, полученным по тесту Пантилеева, достоверных различий между группами не выявлено. Таким образом, речь идет не о количественно более высоком или низком уровне самоуважения, саморуководства и т.д. у молодых инноваторов по сравнению с группой контроля, а об их качественно ином, более творческом, субъектном представлении о себе и своем месте в жизни. Таким образом, молодой инноватор представляет собой личность, отличающуюся не повышенным уровнем способности к тому или иному виду деятельности, например, к творчеству или преодолению проблемных ситуаций и т. п., а находящуюся на уровне развития, на котором осуществляется переход от социально-психологически адаптированной личности к творчески самореализующейся.

  Молодые инноваторы отличаются более реальным взглядом на жизнь, в меньшей степени зашумленным психологическими защитами, при этом они чаще представляют себе жизнь как процесс творчества, отводя себе в этом процессе активную и ответственную роль. Эти люди открыты новым впечатлениям и общению с новыми людьми, они склонны к переживанию когнитивных эмоций, таких как интерес и воодушевление, более любознательны, артистичны и обладают более пластичным мышлением. Молодые инноваторы склонны к сотрудничеству, обладают высоким уровнем настойчивости, ответственности и предусмотрительности. Резюмируя, можно сказать, что психологический портрет инноватора, это портрет зрелой, адаптивной личности, умеющей и желающей использовать собственные личностные ресурсы для творческой самореализации, выражающейся в участии в инновационной деятельности.

  Предположив, что психологический портрет мужчин и женщин инноваторов может иметь различия, мы исследовали психологические особенности молодых инноваторов в зависимости от пола.

  Таблица 2

  Особенности личности молодых женщин инноваторов_______________________

  Показатель Женщины- инноваторы Контрольная группа Р

  М ББ М ББ

  Креативность (тест «Креативность») 5,7 2,5 7,3 1,5 -0,040

  Экстраверсия — интроверсия 59,2 6,3 51,8 3,8 0,001

  Привязанность — обособленность 59,4 7,5 45,3 5,1 0,000

  Самоконтроль — импульсивность 61,3 6,4 47,0 6,0 0,000

  Эмоциональная устойчивость — неустойчивость 50,3 8,2 41,8 5,3 0,171

  Экспрессивность — практичность 58,4 6,6 45,3 8,2 0,000

  Примечания. М — среднее; ББ — стандартное отклонение; р — двусторонний уровень значимости.

  Различия в личностных особенностях у молодых женщин-инноваторов, по сравнению с женщинами группы контроля (табл. 2) в основном, совпадают с различиями в особенностях личности у мужчин-инноваторов (табл. 3). Однако есть некоторые нюансы. В частности, молодые мужчины инноваторы обнаружили большую эмоциональность по сравнению с группой контроля, а молодые женщины инноваторы обнаружили, к нашему удивлению, меньшую креативность по сравнению с женщинами группы контроля. Таким образом, вновь подтверждается наше предположение, что успешность в инноваторской деятельности в большей степени связана с личностной зрелостью и стремлением к творческой самореализации, чем собственно с развитием тех или иных способностей, включая творческие.

  Таблица 3

  Особенности личности молодых мужчин инноваторов______________________

  Показатель Мужчины- инноваторы Контрольная группа Р

  М ББ М ББ

  Эмоциональность 6,7 1,4 5,8 1,5 0,010

  Экстраверсия — интроверсия 61,3 6,0 53,4 4,2 0,000

  Привязанность — обособленность 54,4 7,1 46,6 7,4 0,000

  Самоконтроль — импульсивность 60,4 5,2 50,0 6,8 0,000

  Эмоциональная устойчивость — неустойчивость 41,0 7,5 40,0 6,7 0,864

  Экспрессивность — практичность 55,3 6,2 43,7 8,0 0,000

  Примечания. М — среднее; ББ — стандартное отклонение; р — двусторонний уровень значимости.

  Как видно из таблицы, в которой представлены результаты исследования с помощью теста «Большая пятерка», мужчины инноваторы продемонстрировали более высокий уровень экстраверсии, привязанности, самоконтроля и экспрессивности. При анализе различий по субфакторам теста выявлено, что мужчины инноваторы отличаются большей склонностью к чувству вины (р<0,01) и большей ориентированностью на сотрудничество (р<0,05).

  Женщины инноваторы также обнаружили более высокий уровень экстраверсии, привязанности, самоконтроля и экспрессивности, однако в отличие от мужчин. Это в большей степени можно связать с их более высоким уровнем общительности (р<0,05), стремления к сотрудничеству (р<0,01) и настойчивости, а также большей ответственности (р<0,05), самоконтроля поведения (р<0,05) и предусмотрительности (р<0,01) по сравнению с представительницами группы контроля.

  ВЫВОДЫ

  Таким образом, в ходе проведенного нами исследования личностных особенностей молодых работников железной дороги, добившихся успеха в инновационной деятельности, мы получили результаты, на основании которых можем сформулировать следующие выводы:

  1. Инновационная деятельность является способом творческой самореализации личности. Так, как эта деятельность не является поведением, направленным, главным образом, на удовлетворение витальных потребностей, и является, по сути, внешней стороной процесса саморазвития человека в конкретных жизненных обстоятельствах, лица, успешно занимающиеся такой деятельностью, отличаются более высоким уровнем личностной зрелости.

  2. Не обнаружено достоверных различий в специфике поведения по преодолению жизненных трудностей, уровне жизнестойкости, самоактуализации, креативности, особенностях самоотношения и представлений о жизненных перспективах у молодых мужчин и женщин, успешно занимающихся инновационным творчеством по сравнению с их коллегами, не реализующими себя в таком виде деятельности.

  3. Молодых инноваторов отличает более реалистичный взгляд на жизнь, при этом они в большей степени склонны представлять жизнь как процесс творчества, отводя себе в этом процессе активную и ответственную роль. Эти люди открыты новым впечатлениям, сотрудничеству с новыми людьми, склонны к переживанию когнитивных эмоций, любознательны, артистичны и обладают более пластичным мышлением, высоким уровнем настойчивости, ответственности и предусмотрительности.

  ЛИТЕРАТУРА

  1. Вассерман, Л.И. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля / Л.И. Вассерман, О.Ф. Ерышев, Е.Б. Клубова ; Психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева. -СПб. : [б.и.], 2005. — 48 с.

  2. Головаха, Е.И. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, А. А. Кроник.

  — Киев : Наукова думка, 1984. — 206 с.

  3. Клочко, В. Е. Инновационный потенциал личности: системно-

  антропологический контекст / В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский // Вестник Томского государственного университета. — 2009. — № 325. — С. 146-151.

  4. Колошина, Т.Ю. Арт-терапия кризисных состояний / Т.Ю. Колошина // Консультативная психология и психотерапия. — 2005. — № 4. — С. 154-169.

  5. Крюкова, Т.Л. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк // Журнал практического психолога. — 2007. — № 3. — С. 93112.

  6. Леонтьев, Д.А. Тест жизнестойкости / Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова. — М. : Смысл, 2006. — 63 с.

  7. Сборник психологических тестов. Ч. II : пособие / сост. Е. Е. Миронова ; Женский институт ЭНВИЛА. — Минск : [б.и.], 2006. — 146 с.

  8. Пантилеев, С.Р. Методика исследования самоотношения / С.Р. Пантилеев. — М.

  : Смысл, 1993. — 32 с.

  9. Понукалин, А. А. Социальная психология формирования инновационной личности / А.А. Понукалин // Юбилейный сборник Рос. психол. общества / под ред. Д.Б. Богоявленской, Ю.П. Зинченко. — М. : МАКС Пресс, 2011. — Т. 2. — С. 189-191.

  10. Сербиновская, Н.В. Психология инновационной деятельности : курс лекций : учебное пособие для студентов / Н.В. Сербиновская. — Шахты : Изд-во Южно-Рос. гос. ун-та экон. и сервиса, 2012. — 88 с.

  11. Суркова, Е.Г. Глубина внутриличностного конфликта и зрелость совладающе-го поведения личности / Е.Г. Суркова, Е.В. Гурова // Знание. Понимание. Умение. — 2012.

  — № 3. — С. 223-231.

  12. Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. — М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 490 с.

  13. Хромов, А.Б. Пятифакторный опросник личности : учебно-методическое пособие / А.Б. Хромов ; Курганский гос. ун-т. — Курган : [б.и.], 2000. — 23 с.

  REFERENCES

  1. Wasserman, L.I., Eryshev, O.F. and Klubova, E.B. (2005), Psychological diagnostics index lifestyle, publishing house Bekhterev institute, St. Petersburg.

  2. Golovakha, E.I. and Kronik, A.A. (1984), Psychological time personality, Naukova Dumka, Kiev, Ukraine.

  3. Klochko, V.E. and Galazhinsky, E.V. (2009), “The innovative potential of the individual : a system-anthropological context”, Bulletin of the Tomsk State University, No. 325, pp. 146-151.

  4. Koloshina, T. (2005), “Art therapy of crisis conditions”, Counseling Psychology and

  Psychotherapy, No. 4, pp. 154-169.

  5. Kryukov, T.L. and Kuftyak, E.V. (2007), “The survey of coping (adaptation techniques WCQ)”, Journal of Practical Psychology, No. 3, pp. 93-112.

  6. Leontiev, D.A. and Rasskazova, E.I. (2006), The test of viability, The Meaning, Moscow.

  7. Mironova, E.E. (2006), The collection of psychological tests (part II), publishing house Women’s Institute ENVILA, Minsk, Belarus.

  8. Pantileev, S.R. (1993), Technique to study the self, The Meaning, Moscow.

  9. Ponukalin, A.A. (2011), “Social psychology building an innovative personality”,

  Anniversary Collection RPO / ed. D.B. Epiphany and J.P. Zinchenko, MAKS Press, Vol. 2, pp.189-191, Moscow.

  10. Serbinovsky, N.V. (2012), Psychology of innovation, Lecture Course: Textbook for students, publishing house YuRGUES, Schakhty.

  11. Surkova, E.G. and Gurova E.V. (2012), “The depth of intrapersonal conflict and maturity of coping behavior of the individual”, Knowledge. Understanding. Skill, No. 3, pp. 223231.

  12. Fetiskin, N.P., Kozlov, V.V. and Manuilov, G.M. (2002), Socio-psychological diagnosis of personality development and small groups, Institute of Psychotherapy, Moscow.

  13. Hromov, A.B. (2000), The five-factor personality questionnaire: Training Manual, Kurgan State University, Kurgan.

  Контактная информация: [email protected]

  Статья поступила в редакцию 30.09.2013.

  УДК 159.9.07

  ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ ПРИРОДА ОРГАНИЗМА, ПСИХИКИ И СОЗНАНИЯ СПОРТСМЕНА КАК ВРОЖДЕННАЯ ОСНОВА ЕГО ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С САМИМ СОБОЙ, ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ И ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

  Владимир Михайлович Снетков, кандидат психологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

  Аннотация

  В статье идет речь о решении классической психофизической проблемы в сфере спортивной психологии, так как именно в спорте физическое тело человека становится инструментом достижения поставленных целей, что требует согласования психической и физической деятельности спортсмена. В статье приведены аргументы, и описаны основные категории, авторской концепции единства энергоинформационной природы организма человека: его психики, души и сознания с физическим миром, которая рассматривается в качестве возможной методологической основы развития внутренних ресурсов спортсмена как субъекта психофизической деятельности.

  Ключевые слова: человек как индивид, субъект психофизической деятельности, жизнедеятельность организма, психика, сознание, душа.

  Психологический портрет личности. Пример. | Бизнес-тренер Костюхина Ольга

   

  Используя различные методики можно составить психологический портрет личности человека, даже не зная его. Такие портреты личности часто используют при приеме на работу, даже в брачных агенствах для подбора пары. Использовать можно различные методики, я выбрала самые популярные тесты, которые гарантируют высокую валидность: 16 факторный опросник Кеттела, мотивационный опросник Мехрабиана, опросник личностных качеств Айзенка и др.

  Исследуются обычно: личностная сфера — особенности характера, коммуникативная сфера, интеллектуальная. Анализируются склонности к той или иной деятельности, виды мотивации и т.д. На основе полученных данных можно сделать общее заключение о человеке и дать определенные рекомендации. Справедливости ради надо сказать, что тестировать можно несколько направлений и обычно, психолог, выбирает те направления, которые актуальны для испытуемого. Для определения тех или иных качеств характера есть определенные тесты, методики, которые состоят из большого числа вопросов и/или заданий так, например, тестировать можно по шкалам креативности, самооценки, невротизации и прочее.

  Также, чтобы составить психологический портрет личности можно использовать более упрощенные методики, например, тест типологии личности DISC или соционику. Данные тесты можно заполнить онлайн и получить сразу ответ — какому типу личности вы соответствуете. Это быстро, легко, но не всегда точно и критериев оценки не так много. 

  ОНЛАЙН консультация ПСИХОЛОГА

  Можно составить психологический портрет личности и по странице в соцсетях. Проанализировав фотографии, интересы, посты человека. Специалисты могут это сделать с высокой точностью. При условии, если сам оцениваемый не создает себе псевдоимидж, выкладывая социальноприемлемую, социальноодобряемую информацию о себе. Пример такой оценки страницы в контакте смотрите в моем интервью 1 каналу.

  Записаться на консультацию к Ольге Костюхиной +7(926) 534-2274.

  Преимущества высоковалидных методик — это конечно, достоверность данных. Главный же отрицательный момент — это сложность обработки ответов. (См. в конце статьи пример Пятифакторного опросника личности.)

  Поэтому такие приемы оценки используют в клинических целях, либо для обоснования научных работ, либо для получения высокоточных результатов, при приеме на работу в некоторых подразделениях. Обработкой результатов занимается профессионал, как правило, hr или психолог. 

  Смотреть пример ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА

  Если вы хотите протестировать себя или своих знакомых самостоятельно, то лучше пользоваться более простыми методиками, о которых я уже сказала (DISC, соционика).

  Узнайте свой тип личнойсти и характера. Быстро, без подсчета баллов. Проективная методика — тест Деллингера. 

   

  Пример оценки личности

  Данный портрет личности реального человека, используемые методики — Кеттелл 16ф, Кеттелл опросник интеллекта, опросник Мехрабиана, опросник Айзенка, Пятифакторный опросник.

   

  Психологически портрет личности: Сергиенко Альбина

  Краткие сведения об испытуемом: ж пол,  возраст, образование — студент

   

  Черты характера: По результатам  опросника черт  характера взрослого человека у испытуемого выявлены такие черты, как: общительность и обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив. Он беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам.

  Согласно опроснику Айзенка, относится к типу — сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться выработанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания.

  Интеллектуальная сфера: По результатам опросника интеллекта Кетела интеллектуальные способности значительно выше среднего. Собранный,  сообразительный; наблюдается абстрактность мышления. Высокие общие умственные способности; проницательный, быстро схватывающий; интеллектуально приспосабливается; существует некоторая связь с уровнем вербальной культуры и эрудицией

  Согласно опроснику Мехрабиана выражена мотивация на достижение успеха.

  В тоже время, открытость по отношению к опыту — ниже среднего: довольно приземленный, невосприимчивый тип.

  Почтенный, имеет установившиеся взгляды, идеи; терпим к традиционным трудностям; принимает только испытанное временем; подозрительность к новым людям. С сомнением относится к новым идеям, склонен к морализации и нравоучениям.

  Эмоционально-волевая сфера:

  Средняя степень эмоциональной стабильности: не всегда спокоен и уравновешен, может быть несколько тревожным, легко возбудимым и излишне эмоциональным. довольно раздражительный, безжалостный, подозрительный, не склонный к сотрудничеству, неуступчивый.  Довольно безответственный, неорганизованный и недисциплинированный. По данным опросника Кеттела, также присутствует подозрительность, ревнивость, “защита” и внутреннее напряжение. Ревнивый, завистливый; большое самомнение; догматичность, подозрительность; задерживает свое внимание на неудачах. Требует от окружающих нести ответственность за ошибки; раздражительный. Его интересы обращены на самого себя, осторожен в своих поступках, эгоцентричен.

  Коммуникативная сфера:

  Довольно коммуникабелен, общителен, словоохотлив, напорист и активен. Иногда неуступчив и подозрителен. На него не всегда можно положиться. Склонен к лидерству. Групповая независимость, самостоятельность, находчивость, самостоятельно принимает решения; может господствовать, не нуждается в поддержке других людей, независим. Изысканный, умеет вести себя в обществе. Имеет точный ум.

  В результате, можно говорить о том,  что у испытуемого в целом  все  показатели находятся в приемлемых границах. Необходимо лишь обратить внимание на противоречия, с одной стороны у испытуемого выявлены высокие коммуникативные навыки, с другой стороны, возможно они не могут проявится в полном объеме  в связи с подозрительностью и неуступчивостью. 

   

  Пример Пятифакторного опросника личности:

  Инструкция: Внимательно прочитайте инструкцию, прежде, чем начать. Этот опросник содержит 60 утверждений. Прочитайте внимательно каждое и обведите ответ, который лучше всего отражает Ваше мнение. Убедитесь, что Вы проставляете ответ в нужной клетке.

  Обведите «ПНС» — если Вы не согласны или считаете утверждение определенно ложным (неверным).

  Обведите «НС» — если Вы не согласны или считаете утверждение скорее ложным (неверным).

  Обведите «Б» — если Вы безразличны к утверждению или не можете решить, верно это утверждение или нет.

  Обведите «С» — если Вы согласны или считаете утверждение истинным (верным).

  Обведите «ПС» — если Вы полностью согласны или считаете утверждение определенно истинным (верным).

   

  1 Я не тревожный человек. ПНС НС Б С ПС
  2 Мне нравиться, когда вокруг меня много людей. ПНС НС Б С ПС
  3 Я не люблю проводить время, мечтая о чем-то. ПНС НС Б С ПС
  4 Я стараюсь быть дружелюбным с каждым, кого я встречаю. ПНС НС Б С ПС
  5 Я содержу свои вещи в чистоте и порядке. ПНС НС Б С ПС
  6 Я часто чувствую, что я хуже других. ПНС НС Б С ПС
  7 Мне легко рассмеяться. ПНС НС Б С ПС
  8 Я стараюсь всегда придерживаться одного и того же способа делать что-то. ПНС НС Б С ПС
  9 Я часто ссорюсь с членами моей семьи и знакомыми. ПНС НС Б С ПС
  10 Я всегда могу задать себе хороший темп в моей работе. ПНС НС Б С ПС
  11 Я иногда чувствую, что «разваливаюсь» на части, когда бываю в сильном напряжении. ПНС НС Б С ПС
  12 Я не считаю себя очень радостным человеком. ПНС НС Б С ПС
  13 Меня увлекают образы, которые я нахожу в искусстве или природе. ПНС НС Б С ПС
  14 Некоторые люди считают меня эгоистичным и себялюбивым. ПНС НС Б С ПС
  15 Я не являюсь дисциплинированным человеком. ПНС НС Б С ПС
  16 Я редко чувствую себя несчастным. ПНС НС Б С ПС
  17 Я действительно очень люблю разговаривать с людьми. ПНС НС Б С ПС
  18 Я думаю, что спорные высказывания лекторов могут только запутать и ввести в заблуждение учащихся. ПНС НС Б С ПС
  19 Я скорее буду сотрудничать с другими людьми, чем соперничать с ними. ПНС НС Б С ПС
  20 Я стараюсь выполнять все задания, которые мне дают. ПНС НС Б С ПС
  21 Я часто чувствую себя напряженным и очень нервозным. ПНС НС Б С ПС
  22 Мне нравится быть там, где что-то происходит. ПНС НС Б С ПС
  23 Поэзия на меня почти совсем или совсем не производит впечатления. ПНС НС Б С ПС
  24 В отношении намерений других людей я склонен быть циничным и скептичным. ПНС НС Б С ПС
  25 Я имею четкий набор целей и систематично работаю для их достижения. ПНС НС Б С ПС
  26 Иногда я ощущаю себя абсолютно ничего не стоящим человеком. ПНС НС Б С ПС
  27 Я обычно предпочитаю работать один. ПНС НС Б С ПС
  28 Я очень люблю пробовать необычные блюда. ПНС НС Б С ПС
  29 Я думаю, что большинство людей будут использовать человека, если им это выгодно. ПНС НС Б С ПС
  30 Я теряю много времени перед трем, как приняться за работу. ПНС НС Б С ПС
  31 Я редко испытываю страх или тревогу. ПНС НС Б С ПС
  32 Я часто чувствую, будто меня переполняет энергия. ПНС НС Б С ПС
  33 Я редко замечаю настроения или чувства, которые вызывает окружающая обстановка. ПНС НС Б С ПС
  34 Большинство моих знакомых любит меня. ПНС НС Б С ПС
  35 Я много работаю, чтобы достичь своих целей. ПНС НС Б С ПС
  36 Меня часто злит то, как люди обращаются со мной. ПНС НС Б С ПС
  37 Я веселый, живой человек. ПНС НС Б С ПС
  38 Я думаю, что для решения личных проблем иногда следует обращаться к авторитетам. ПНС НС Б С ПС
  39 Некоторые люди считают меня холодным и расчетливым. ПНС НС Б С ПС
  40 Когда я беру на себя обязательство, то на меня определенно можно положиться. ПНС НС Б С ПС
  41 Слишком часто, когда дела идут плохо, я падаю духом и бросаю начатое дело. ПНС НС Б С ПС
  42 Я не являюсь жизнерадостным оптимистом. ПНС НС Б С ПС
  43 Когда я читаю стихи или смотрю на произведение искусства, то иногда я чувствую дрожь или сильное волнение. ПНС НС Б С ПС
  44 В своих взглядах я практичен и холоден. ПНС НС Б С ПС
  45 Иногда я бываю не таким исполнительным и надежным, каким следовало бы быть. ПНС НС Б С ПС
  46 Я редко бываю грустным  и подавленным. ПНС НС Б С ПС
  47 У моей жизни быстрый темп. ПНС НС Б С ПС
  48 У меня слабый интерес к рассуждениям о природе мира или состоянии человечества. ПНС НС Б С ПС
  49 Я обычно стараюсь быть заботливым и внимательным. ПНС НС Б С ПС
  50 Я работоспособный человек, который всегда справляется с работой. ПНС НС Б С ПС
  51 Я часто чувствую себя беспомощным и хочу, чтобы мои проблемы решил кто-то другой. ПНС НС Б С ПС
  52 Я очень активный человек. ПНС НС Б С ПС
  53 Большинство моих знакомых считают меня очень любознательным человеком. ПНС НС Б С ПС
  54 Если мне не нравятся люди, я даю им это понять. ПНС НС Б С ПС
  55 Мне кажется, я никогда не смогу стать организованным человеком. ПНС НС Б С ПС
  56 Мне часто бывало стыдно. ПНС НС Б С ПС
  57 Я скорее один пойду своим путем, чем буду вести других  людей. ПНС НС Б С ПС
  58 Я часто наслаждаюсь игрой с теориями и абстрактными идеями. ПНС НС Б С ПС
  59 Если мне необходимо, я готов манипулировать людьми, чтобы получить то, что хочу. ПНС НС Б С ПС
  60 Я стремлюсь к совершенству во всем, что делаю. ПНС НС Б С ПС

   

   

  Интерпретация шкал пятифакторного личностного опросника.

  (три градации от низкой выраженности свойств к высокой)

   

  Нейротизм

   

  1. Эмоциональная стабильность — выше среднего: довольно спокойный, сосредоточенный, уравновешенный и невозмутимый.
  2. Средняя степень эмоциональной стабильности: не всегда спокоен и уравновешен, может быть несколько тревожным, легко возбудимым и излишне эмоциональным.
  3. Эмоциональная нестабильность: весьма тревожный, подавленный, раздражительный, плохой контроль над эмоциональными реакциями, беспокойный и легко возбудимый.

   

  Экстраверсия

   

  1. В большей степени интроверт, чем экстраверт: довольно замкнут, склонен к уединению, чаще всего рассудителен и осторожен.
  2. Тенденции экстраверсии и интроверсии уравновешенны: умеренная общительность, иногда склонен к уединению, может быть несколько замкнут, активность и словоохотливость сочетается с рассудительностью и осторожностью.
  3. В большей степени экстраверт, чем интроверт: довольно коммуникабелен, общителен, словоохотлив, напорист и активен.

   

  Открытость

   

  1. Открытость по отношению к опыту — ниже среднего: довольно приземленный, невосприимчивый, ограниченный и незрелый.
  2. Средняя выраженность открытости по отношению к опыту: наряду с тенденциями к высокой восприимчивости и интеллектуальности может проявлять некоторую приземленность, ограниченность и незрелость.
  3. Открытость по отношению к опыту — выше среднего: довольно хорошее воображение, достаточно высокая восприимчивость, интеллектуальность.

   

  Дружелюбие

   

  1. Выраженность дружелюбия — ниже среднего: довольно раздражительный, безжалостный, подозрительный, не склонный к сотрудничеству, неуступчивый.
  2. Средняя выраженность дружелюбия: иногда добродушный, мягкий, склонный к сотрудничеству, снисходительный по отношению к людям, оптимистичный, но может быть раздражительным, несколько безжалостным, подозрительным и неуступчивым.
  3. Выраженность дружелюбия — выше среднего: довольно добродушный, мягкий, склонный к сотрудничеству, снисходительный по отношению к людям, оптимистичный.

   

  Добросовестность

   

  1. Скорее недобросовестный, чем добросовестный: довольно безответственный, неорганизованный и недисциплинированный.
  2. Средняя выраженность добросовестности: не всегда достаточно старательный, основательный и организованный, может быть недисциплинированным и несколько безалаберным.
  3. Выражена добросовестность: довольно старательный, основательный, ответственный, организованный, дисциплинированный, тщательный.

   

  Ключи к NEOFFI (60 вопр.)

  1. Нейротизм (Neuroticism) 1(-) 6 11    16(-)   21    26   31(-)   36   41    46(-)   51    56
  2. Экстраверсия (Extraversion) 2 7 12(-)    17    22   27(-)    32    37   42(-)   47    52    57(-)
  3. Открытость опыту (Openness) 3(-) 8(-) 13    18(-)    23(-)    28    33(-)    38(-)   43    48(-)    53    58
  4. Склонность к согласию (Agreeableness) 4 9(-) 14(-)    19    24(-)    29(-)    34    39(-)    44(-)   49(-)    54(-)    59(-)
  5. Добросовестность (Conscientiousness) 5 10 15(-)    20   25    30(-)    35    40   45(-)   50    55(-)    60

  Вопросы, помеченные значком (-), являются инверстными. Обсчет идет согласно предложенной таблице:

   

    ПНС НС Б С ПС
  + 0 1 2 3 4
  4 3 2 1 0

   

   

  УСЛОВНО-НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

   

  НЕЙРОТИЗМ    19+\-7

  ЭКСТРАВЕРСИЯ   32+\-7

  ОТКРЫТОСТЬ ОПЫТУ   30+\-6

  СКЛОННОСТЬ К СОГЛАСИЮ    30+\-6

  ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ    32+\-8

   

  Как вы видите, обработать результаты данного теста вручную непросто (и это один из самых простых тестов). Именно поэтому, чтобы составить высокодостоверный портрет личности, обращаются к профессионалу. А для самодиагностики обычно используют более простые и доступные методики.

   

  Пройти тест на Самооценку

  Пройти тест Какой я менеджер по продажам

  Пройти тест Кто я?

  Детские диагностические методики

   

  Хотите знать о себе больше, лучше понимать себя? Или хотите получить обратную связь о своих сотрудниках? — Воспользуйтесь индивидуальной консультацией психолога и коуча.

  Оставьте заявку на сайте и мы свяжемся с вами.

   

  Прикрепленные материалы

  Психологічний портрет влади – як діагноз Україні

  Після президентських виборів 2010 року Україна отримала владну команду, членів якої об’єднують не лише бізнес-інтереси, але й безліч спільних психологічних рис, зазначає директор Міжнародного інституту соціоніки Олександр Букалов. Проте, за його словами, проблема в тому, що сьогодні влада та український народ належать до діаметрально протилежних психологічних типів.

  «У більшості представників Партії регіонів та їхніх союзників домінує логічна функція, – каже він. – Такі люди чітко й категорично відстоюють свої інтереси, швидко домовляються між собою. Є мета – вона має бути досягнута, а відтак можна і знехтувати правилами, і вільніше інтерпретувати законодавство. Тоді як в українського народу, та й у нинішньої опозиції, домінує чуттєва, етична функція. Тому для народу дії влади часто виглядають грубими, незграбними. Але з точки зору самої владної команди її дії є зваженими, логічними, економічно обґрунтованими».

  Такий дуалізм, за словами Олександра Бухалова, має призвести до тривалого непорозуміння між владою і частиною громадськості. Як наслідок, владна верхівка створюватиме нові адміністративні структури, щоб зрозумілими їй, логіковими методами, навести лад у державі.

  «Весь наш політикум являє собою маніакально-депресивний психоз»

  Зовсім інакше бачить нову владу політичний психолог Олег Покальчук. На його думку, до неї аж ніяк не можна застосовувати категорії здорової психіки.

  «Я б використовував терміни не психології, а психопатології. Весь наш політикум являє собою маніакально-депресивний психоз, – говорить психолог. – Маніакальна складова – це опозиція, команда Януковича – радше депресивна. Але при цьому, нова команда робить саме те, що мала б робити. Її найбожевільніші вчинки цілком відповідають традиціям української влади».

  А психолог Олексій Шнеєр зауважує, що реального психологічного портрету нової української влади народ не бачить, оскільки його цілком замінюють інформаційні технології. Тому уявлення українців нагадують погляди футбольних уболівальників, констатує Олексій Шнеєр.

  «Політикою керують технології. Згадаймо, яка конкуренція все життя була між командами «Динамо Київ» та «ЦСКА». Зараз – «Динамо» конкурує з «Шахтарем». Українці в цьому протистоянні обирають не кращих, а своїх. Як би ті не грали – нас вчать бути зі своєю командою і в радощах, і в горі. Хоча за що вони змагаються – невідомо», – каже Олексій Шнеєр.

  «Влада продовжує мислити на кланово-корпоративному рівні»

  Найбільша психологічна проблема нової владної команди – це так званий комплекс корпоративності, коли керівники держави не можуть піднятися вище бізнесу, який привів їх до влади, відзначає політолог Віталій Бала.

  «Влада не розуміє масштабів завдань, які постали перед нею, і продовжує мислити на кланово-корпоративному рівні, – зауважує політолог. – Це чудово демонструють останні рішення – зокрема, щодо відмови від співпраці зі США в галузі ядерної енергетики, та щодо подовження терміну перебування російського флоту у Криму. І важко розраховувати на те, що найближчим часом ця влада зможе піднятися від рівня власних інтересів до рівня державних».

  Загалом експерти відзначають, що зміна психологічного портрету кожної нової влади в Україні нагадує коливання маятника, оскільки відображає коливання суспільних настроїв. Усі фахівці сходяться на тому, що ці коливання стануть менш болючими лише тоді, коли певної психологічної зрілості досягне сам український соціум.

  Психологический портрет: откровения Марселя Штернбергера в фотографии

  Окончательная монография о фотографе-первопроходце Марселе Штернбергере, чьи психологические портреты определили то, как мы видим иконы новейшей истории. Фотограф Марсель Штернбергер впервые применил технику «психологического портрета» и пересмотрел границы портретной иконографии в двадцатом веке. Сочетая интерес к современному искусству и науке с желанием вырваться из ограничений традиционной портретной живописи, картины Штернбергера раскрывают как об авторе и его времени, так и о своих предметах.Он сфотографировал многих самых влиятельных фигур в искусстве, науке и политике, от Франклина Рузвельта и Альберта Эйнштейна до Фриды Кало и Джорджа Бернарда Шоу. Вовлекая своих героев — поощряя разговоры, игры и жесты во время фотографии, — он выявлял выражения их персонажей, которые превращали его портреты в живые произведения искусства и определяли общественное восприятие персонажей его персонажей. Это первая книга, посвященная творчеству одного из важнейших имиджмейкеров двадцатого века, с описанием выдающейся карьеры Штернбергера и сотнями невидимых фотографий, зарисовок, заметок и контактных листов.

  Джейкоб Лёвентхейл — историк фотографии и эксперт по портретной живописи Марселя Штернбергера. Филлип Проджер — руководитель отдела фотографии Национальной портретной галереи в Лондоне.

  • Дата публикации: 19 апреля 2016 г.
  • Формат: Твердый переплет
  • Категория: Фотография — Индивидуальные фотографы — Монографии
  • Издатель: Скира Риццоли
  • Размер обрезки: 8-1 / 4 x 10-1 / 4
  • страниц : 210
  • Цена: 55 долларов США.00
  • CDN Цена: $ 55,00
  • ISBN: 978-0-8478-4831-7
  « Психологический портрет — замечательная книга по своей революционной силе , которая показывает нам стороны таких личностей, как Эйнштейн, Фрейд. , Фрида Кало и Диего Ривера, которых редко можно увидеть. Это также демонстрирует, что Штернбергер был на переднем крае фотографии, используя понимание психологии для достижения своих перцептивных изображений «.
  НЬЮ-ЙОРКСКИЙ КНИЖНЫЙ ЖУРНАЛ

  «Марсель Штернбергер может быть одним из самых плодовитых фотографов-портретистов, о которых вы никогда не слышали.. . Эта полная монография содержит 206 фотографий, эскизов, заметок и контактных листов, а также руководство по технике портрета. Больше, чем просто изображения, [ Психологический портрет ] также рассказывает увлекательную историю еврейского беженца, который задолго до своего времени определил современную портретную иконографию. «
  АМЕРИКАНСКИЙ ФОТОЖУРНАЛ

  » В то время, когда портретная живопись переходила от постановочной формальности к спонтанности, которая стала возможной благодаря новым портативным камерам, Марсель Штернбергер использовал психологию для расслабления своих объектов .. . Из обширного архива, хранящегося вдовой Штернбергера, Ильзе, [ Психологический портрет ] подробно описываются мантра и метод фотографа. . . Рассуждения Штернбергера о роли портретиста в запечатлении настоящего объекта на пленке все еще очень актуальны . «
  ЖУРНАЛ КОММУНИКАЦИОННОГО ИСКУССТВА

  » Имя Марселя Стернбергера не было общеизвестным, когда он занимался своим ремеслом в 1930-х годах. 40-е и 50-е годы; это все еще не так. Но любые сомнения в его фотографической родословной исчезают, когда вы просматриваете удивительных изображений в этой коллекции .. . Есть увлекательных анекдотов, рассказывающих о съемках, описывающих сеансы съемок, закулисные снимки, на которых сам Штернбергер вручную позирует своих подданных, наклоняя подбородок какого-нибудь принца или лауреата Нобелевской премии. Также есть множество схем освещения, заметок об углах камеры, взаимодействии с объектами и многом другом. Если вы серьезный портретист, любитель истории или и то, и другое, эта книга может быть вашей находкой года ».
  RANGEFINDER MAGAZINE

  психологический портрет в предложении

  Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

  Она попробовала свои силы во многих жанрах литературы, таких как репортажные зарисовки, повествовательные воспоминания, психологические, , портретные, этюды и другие.

  Из

  Википедия